Skip to main content

De overstap van grijze naar groene energie

Om de klimaatdoelen van Parijs te halen moeten we met z’n allen de overstap maken van grijze naar groene energie. Overigens willen veel mensen die overstap al graag maken. Helaas wordt in Nederland toch nog veel grijze stroom opgewekt. Maar door zelf de overstap te maken, kan je daar verandering in brengen.

Grijze stroom
Grijze stroom is elektriciteit die wordt opgewekt met behulp van fossiele brandstoffen. Voorbeelden hiervan zijn steenkool, bruinkool en aardgas. Fossiel houdt in dat deze stoffen een keer opraken. Op de lange termijn moeten we dus sowieso over op groene stroom omdat de fossiele brandstoffen dan op beginnen te raken. Verder komt bij de verbranding van fossiele brandstoffen broeikasgas vrij, wat zorgt voor de opwarming van de aarde. Het is daarom belangrijk om zo snel mogelijk te stoppen met het opwekken van deze grijze stroom.

Groene stroom
Groene stroom wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen. Dit wil zeggen dat deze bronnen nooit zullen opraken. Groene stroom is bijvoorbeeld afkomstig uit zonnepanelen. Hoeveel zonnepanelen we ook neerzetten, de zon zal nooit opraken. Andere bronnen van groene stroom zijn bijvoorbeeld: biomassa, wind en water. Biomassa is de verzamelterm voor hout, gft, en andere plantaardige stoffen. Door deze stoffen te verbranden wordt elektriciteit opgewekt. Bij deze verbranding komt broeikasgas vrij, maar dit is eerst door de planten zelf opgenomen uit de atmosfeer. Uiteindelijk komt er dus geen extra broeikasgas vrij. Hierdoor is ook biomassa een bron van groene stroom.

Overstappen
De vraag naar groene stroom is in Nederland veel groter dan het aanbod. Daarom krijg je als je overstapt naar groene stroom vaak elektriciteit die in het buitenland is opgewekt. Deze energie is wel duurzaam maar hierdoor zorg je er niet voor dat Nederland zelf meer duurzame stroom gaat opwekken. Daarom kan je het beste kiezen voor een energieleverancier die alleen maar groene stroom levert. Deze stroomleverancier heeft vaak windmolens en zonneparken in Nederland. Hierdoor krijg je groene stroom uit eigen land.
Nog beter is het om zelf je groene stroom op te wekken. Dit kan je doen door bijvoorbeeld zonnepanelen op je dak te leggen. Als je daar geen plaats voor hebt kan je geld investeren in duurzame energie en zo mede-eigenaar worden van een windmolen of een zonnepark.

Duurzaam
Door over te stappen van groene naar grijze stroom zorg jij er zelf voor dat de aarde weer een stukje duurzamer wordt. Je helpt mee om de Parijsdoelen te halen en zo klimaatverandering te stoppen. Daarnaast is groene stroom ook vaak goedkoper dan grijze stroom. Als je zelf zonnepanelen op je dak legt, kan je nog meer geld besparen op je energierekening. Dus de overstap van grijs naar groen is goed voor zowel planeet als portemonnee.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *